Niedziela Palmowa

14.04.2019r 

Jeśli chcemy zrozumieć wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku, to trzeba uważnie odczytać fragment Apokalipsy z rozdziału 19 (11-16). Oto on:

Potem ujrzałem niebo otwarte:
a oto - biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
oto sprawiedliwie sądzi i walczy.
Oczy Jego jak płomień ognia,
a wiele diademów na Jego głowie.
Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego.
Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,
a imię Jego nazwano: Słowo Boga.
A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach -
wszyscy odziani w biały, czysty bisior.
A z Jego ust wychodzi ostry miecz,
by nim uderzyć narody:
On paść je będzie rózgą żelazną
i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga.
A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

Wjazd na osiołku należy do historii. Przed nami spotkanie z Chrystusem na białym koniu. Tym, który pojawi się na czele armii niebieskiej, by stoczyć bój z wrogami Boga i człowieka. Zwycięstwo odniesie nie siłą ramienia, ale mocą prawdy, którą symbolizuje miecz wychodzący z Jego ust.

Wszyscy, którzy uwierzyli w Niego, gdy siedział na osiołku z ukrytą chwałą swego bóstwa, mogą z radością oczekiwać na spotkanie z Nim, gdy zjawi się w majestacie swej władzy.

W Jerozolimie ukoronowano Go cierniem, a nad głową przybito tablicę z napisem: KRÓL ŻYDOWSKI. W swej chwale pojawi się jako Król królów i Pan panów.

Wyznając wiarę w Jezusa, oczekujemy Jego objawienia w blasku wiecznego zwycięstwa. Żyjmy tym, co nas czeka, bo będzie to świat mocy, prawdy i miłości.

 

 

ks.Edward STANIEK

WIĘCEJ>>>

 

 

Iz 50, 4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ >>


Flp 2, 6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ >>


Łk 19, 28-40 Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?».
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom».
Odrzekł: «Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». Oto słowo pańskie

POSŁUCHAJ >>>


14 kwietnia - Niedziela Męki Pańskiej

"Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie." Łk 19, 38

Do Jerozolimy wjeżdża Król witany radosnymi okrzykami ludu. Euforia pociągnęła tłumy. Łatwo kroczy się drogą wiary, gdy wokół wszyscy wołają: "Hosanna!" Trudniej jest wtedy, gdy tłum krzyczy: "ukrzyżuj!" Pozwalając Bogu zagościć w swoim życiu, zgadzam się zarówno na radosne "Hosanna!", jak i złowieszcze "ukrzyżuj!" W obu tych wydarzeniach to ON jest centrum. Czy pozwolisz Mu dziś wejść do swojej codzienności?

POSŁUCHAJ >>>

 

 

   źródło:

http://www.biblijni.pl/