Tajemnice Różańca Świętego  zobacz TU lub pobierz

     Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

 • poniedziałek (tajemnice radosne)

 • wtorek (tajemnice bolesne)

 • środa (tajemnice chwalebne)

 • czwartek (tajemnice światła)

 • piątek (tajemnice bolesne)

 • sobota (tajemnice radosne)

 • niedziela (tajemnice chwalebne)

Różaniec tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 • Nawiedzenie świętej Elżbiety

 • Narodzenie Pana Jezusa

 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Różaniec tajemnice światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor

 • Ustanowienie Eucharystii

Różaniec tajemnice bolesne

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

 • Biczowanie Jezusa

 • Cierniem ukoronowanie Jezusa

 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię

 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Różaniec tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 • Zesłanie Ducha Świętego

 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi