W dniach 01 i 02 października, przeżywaliśmy w naszej parafii kanoniczną wizytację biskupa pomocniczego naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. bp Krzysztofa Zadarko

W niedzielę, 01 października Ksiądz Biskup rozpoczął wizytację spotkaniem z naszymi wiernymi na mszy św. w Złocieńcu następnie wizytował kościoły w m. w Bobrowie i m. Cieszynie.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie ks. bp z Radą Parafialną oraz przedstawicielami wspólnot i grup modlitewnych działających przy parafii. 

Następnie celebrował uroczystą Mszę św., podczas której udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. 

W poniedziałek, 02 październikaks. bp Krzysztof Zadarko odwiedził:

Szkołę Podstawową  nr 1,

- Szkołę Podstawową  nr 3, 

- Zespół Placówek Terapeutycznych w Bobrowie,

- 2 Brygadę Zmechanizowaną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.