28 luty 2021r (Rok B)

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Jedyna ofiara godna Boga, ks. Edward Staniek

Abraham otrzymał od Boga rozkaz złożenia umiłowanego syna w ofierze. Ojciec rozkaz wykonał. Wiedział bowiem, że Bóg ma prawo zażądać od człowieka tego, co dla niego najcenniejsze. Życie syna dla kochającego ojca było tysiące razy cenniejsze niż jego własne. Byłoby mu o wiele łatwiej popełnić samobójstwo, gdyby tego zażądał Bóg, niż zabijać syna.

Bóg wiedział, że wpierw otrzyma od Abrahama ofiarę jego serca. Gdy ona już została złożona, wstrzymał rękę ojca i pochwalił go za ofiarę serca. Syna zaś oddał mu żywego.

To ważna lekcja na górze Moria. Bóg jednoznacznie oświadcza na niej, że nie chce, aby składano mu w ofierze życie innych ludzi. To zostało przez Boga kategorycznie odrzucone. Nie można Bogu składać ofiary z ludzi.

Natomiast jedyną ofiarą miłą Bogu jest ofiara z własnego życia. Na taką ofiarę On czeka. Winna ona być złożona dokładnie według sposobu przez Niego podanego. Ma być oparta na ścisłym posłuszeństwie Bogu. Wypełnianie woli Ojca Niebieskiego staje się sposobem składania ofiary z siebie. W praktyce polega to na ciągłym rezygnowaniu z własnej woli na rzecz woli Boga.

Kto kocha Boga, ten dobrze wie, że On czeka na synowskie oddanie. Prawdziwa religijność nie polega na obrzędach i modlitwach, lecz na spalaniu siebie w wykonywaniu woli Ojca. Dla jednych jest to ofiara matki lub ojca względem dziecka, dla innych ofiara składana w pracy zawodowej, a jeszcze dla innych ofiara składana na łożu boleści. Sposób wypełniania woli Boga jest określony przez Niego w takiej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje.

Syn Boga przybył na ziemię, aby uczyć nas sztuki składania siebie samych w ofierze Bogu. Takie było Jego życie od poczęcia aż do oddania ducha w ręce Ojca na Golgocie.

Czas Wielkiego Postu to głośne wezwanie do sprawdzenia, w jakiej mierze nasze życie jest ofiarą miłą Bogu, do jakiego stopnia pełnimy Jego wolę i zamieniamy kolejne minuty w dzieła, które nam wyznaczył.

zobacz więcejRdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 Ofiara Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę».

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Rz 8, 31b-34 Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Mk 9, 2-10 Pielgrzymując na ziemi, uczestniczymy w życiu wiecznym

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.Oto Słowo Paańskie.

POSŁUCHAJ


28 luty 2021

"Weź twego syna jedynego, którego miłujesz (...) i złóż go w ofierze..." Rdz 22, 2

Przypomnijmy sobie, że ten syn urodził się Abrahamowi, gdy on i jego żona byli już starszymi ludźmi. Nikt rozsądny nie mógł się spodziewać, że tacy ludzie mogą mieć jeszcze dziecko. Mało tego, jego narodziny miały być początkiem generacji tak licznej, że Bóg porównał jej wielkość do gwiazd na niebie lub ziaren piasku na brzegu morza. Dlaczego zatem to polecenie złożenia Izaaka w ofierze, które Abraham - jak sobie dobrze przypominamy - chce wypełnić bez jakichkolwiek zastrzeżeń? Taka była wiara Abrahama, połączona z bezgranicznym zaufaniem do Boga. Podczas wielkopostnych nabożeństw pasyjnych pochylamy się nad męką i śmiercią Jezusa. Nie sposób nie dostrzec, że Jego śmierć na Krzyżu, została zapowiedziana właśnie w tym poleceniu, które usłyszał Abraham, z tym, że w przypadku Jezusa doszło do złożenia Go na ołtarzu ofiarnym.
Gdy sobie to uzmysłowimy, powinniśmy pomyśleć o naszej wierze. Jaka jest nasza odpowiedź na fakt, że Bóg złożył w ofierze za zbawienie świata swojego Jedynego Syna? Czy wydarzenie to zbliża mnie do Boga? Czy jest podstawą do budowania autentycznej relacji z Bogiem przepełnionej wdzięcznością i zaufaniem. Czy w jakimś stopniu moja wiara przypomina wiarę Abrahama?
ks. Waldemar Matusiak SChr

POSŁUCHAJ


http://www.biblijni.pl/

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Druga Niedziela Wiekiego Postu – 28.02.2021r        

1. Dzisiaj po Mszy św.  zbiórka do puszki na cele misyjne.

2. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30 dla dorosłych po Mszy św. o godz. 18.30. I piątek miesiąca i okazja do spowiedzi św.

3. W niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym o godz. 16.15. Taca przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu.

4. Odwiedziny chorych przed świętami wielkanocnymi.

5. Caritas  rozprowadza wielkanocne paschaliki  i wielkopostne skarbonki. Zachęcam do przekazania 1% na Caritas. Pomagamy w rozliczeniu PITu.

6.  Polecam „Gościa Niedzielnego”.

7.  Zapowiedzi przedślubne 1/ Hubert Tabała i Klaudia Grzegorczyk

8. W tym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszła: + Stanisława Zamkowska l.99  – wieczny odpoczynek racz jej dać Panie….

     Bóg zapłać za wszelką życzliwość i składane ofiary na Parafię. Życzymy radości z Bożego Narodzenia  a nasza św. patronka Królowa Jadwiga i  św. Andrzej Bobola w tym trudnym czasie pandemii  wstawiając się za nami pomagają nam każdego dnia.

Duszpasterze


 TRANSMISJE MSZY ORAZ ADORACJE NA ŻYWO:

Telewizja Ewangelizacyjna DobreMedia.org


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zachęca wszystkie Parafialne Zespoły Caritas do zaangażowania się w akcję 1% na rzecz Hospicjum, Domu Samotnej Matki i działań Parafialnych Zespołów Caritas. Istnieje kilka sposobów wsparcia akcji.

Prosimy również o wsparcie w promocji akcji 1%.Bardzo ważne jest to, aby nie pomylić nazwy organizacji pożytku publicznego lub numeru KRS. Pomyłka może skutkować wskazaniem innej organizacji. Kampania „1% dla Caritas” trwa do 30 kwietnia 2021 roku.....więcej


Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego

dotyczące duszpasterstwa oraz zasad bezpieczeństwa

i higieny w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 .

 

1. Najnowsze wskazania władz państwowych dotyczące funkcjonowania kościołów.

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (dalej: rozporządzenie) proszę, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw zachować limity nałożone przez władze. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Wobec powyższego proszę przemyśleć zwiększenie liczby.

Mszy św. w parafiach w których jest to zasadne i możliwe. Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa. Szczególnie uwrażliwiam wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach......więcej


 Chciałbym przypomnieć o apelu Biskupa Edwarda Dajczaka, dotyczącego adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z zakonem sióstr Klarysek w Słupsku. Pozostało jeszcze kilka dni do wypełnienia modlitwą. Wolne terminy w formularzu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1apdp1YwnxfhVJowAmn3krSJBrpO1ai-T4WSJTvmn11I/edit?usp=sharing 

Bóg zapłać wszystkim, którzy już podjęli się trudu modlitewnego czuwania.

APEL BISKUPA DIECEZJALNEGO

dotyczącego adoracji Najświętszego Sakramentu
w łączności z zakonem sióstr Klarysek w Słupsku.

Z poważaniem 

ks. Łukasz Gąsiorowski


zr.jpgINTENCJE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 2020/2021......otwórz


Kochani , podajemy nr konta naszego Parafialnego Caritas, jeśli ktoś z Państwa, chciałby złożyć jakąkolwiek darowiznę na cele statutowe Caritasu, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać

konto nr: 09 1020 2847 0000 1302 0037 7085


UWAGA

W naszej diecezji posługuje trzech księży egzorcystów. W Pile w parafii pw. św. Rodziny egzorcystą jest ks. Andrzej Finc (nr telefonu do parafii 673 516 775). W Koszalinie posługują ks. Krzysztof Witwicki i ks. Radosław Siwiński. Można spotkać się z nimi w Domu Miłosierdzia Bożego. Przyjmują w każdy czwartek od godz. 9.00 do godz. 18.00 (nr telefonu do DMB 660 539 514).    

ks. Radosław Siwiński

koordynator dzieła nowej ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

http://dommilosierdzia.pl

tel. 664 485 201


Nowy numer 8/2021

Telewizja Ewangelizacyjna DobreMedia.org

 


La Speranza Sklep

https://sklep.skrzatusz-sanktuarium.pl/

https://www.facebook.com/La-Speranza-Sklep-przy-Sanktuarium-100188415241791/


  IMPREZY i PIELGRZYMKI

 
 

 

Kościół pw. św. Jadwigi Królowej

INTENCJE MSZY ŚW. 01/03/2021 r. – 07/03/2021 r.

 "Świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni"

(por. 2Mch 12,44-45)

PONIEDZIAŁEK

18.00 –  + Jan Czekawy

WTOREK      

18.00 - + Aleksander  i  Genowefa Kozak

ŚRODA      

18.00 - +  Odnowa w Duchu Św.

CZWARTEK             

17.00 – + Danuta Szymczak – int od uczestników pogrzebu

18.00 - + Janina i Paweł Kostro

PIĄTEK                                    

18.00 –  O Boże błogosławieństwo dla Artura w dniu urodzin

SOBOTA            

18.00 - + RÓŻAŃCOWA

NIEDZIELA     

7.30 – + Lucyna Komorowska

9.00 – + Roman Stankiewicz, Stanisławę i Edward Polak i ++z rodz. Dzikowskich

11.30-  + Janina Szarłowska – w dniu urodzin

16.15 – GOŻKIE ŻALE

17.00 – + Franciszek Kilichowski – gregorianka 1

 

 Modlimy się za naszych bliskich , którzy w tym tygodniu obchodzą rocznicę śmierci.

 

Ojcze nasz .., Zdrowaś Maryjo… , Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..

Kościół Filialny Bobrowo, p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 


 

 

 

 

 

Wielkanoc 2015

 

RÓŻNE FOTKI KRONIKA