29.11.2020r

I NIEDZIELA  ADWENTU – 29.11.2020 (ROK B)

Życie na ziemi, ks. Edward Staniek

Chrystus przypomina, że nasze życie, które znamy, jest ściśle związane z tajemnicą czasu, ono jest wlane w czas. Inna forma życia, której nie znamy, czeka nas w wieczności. Ona jest jedynie zapowiedziana. Trzeba bowiem opuścić czas, by znaleźć się w wieczności. Rzecz ma się podobnie jak z rzeką i oceanem. Rzeką rządzi prawo czasu, woda wciąż płynie, kiedy jednak wpada do oceanu, wytraca prędkość, może się jedynie liczyć z prądami wodnymi lub falowaniem, ale czas określający bieg rzeki w oceanie już nie obowiązuje.

Jezus wzywa, abyśmy umieli w refleksji nad swoim życiem spoglądać na zegarek, na nim bowiem jest zapisana ostatnia godzina naszego życia. Nam nie jest ona znana, natomiast znana jest Bogu. Kto chce wygrać życie, musi się liczyć z tą godziną. Jej tajemnica zmusza do czuwania, czyli  do ciągłej gotowości. Z tej prawdy wynikają następujące konsekwencje:

– Trzeba wykorzystać każdą godzinę, bo stracona jest już nie do odrobienia. Kto zna się na biznesie, ten wie, jak cenna jest każda godzina doczesnego życia. Kto nie ceni czasu, a chce wygrać życie dla doczesności, nie może brać udziału w wyścigu po pieniądze, podobnie ten, kto nie ceni czasu, a chce wygrać życie dla wieczności, nie może brać udziału w wyścigu po nagrodę w niebie. Bóg bowiem najwyżej punktuje mądre wykorzystanie czasu. Lenistwo jest najgroźniejszą wadą, ona bowiem sprawia, że człowiek na ziemi pleśnieje... więcej

Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.
Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy.
A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


1 Kor 1,3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże.

 POSŁUCHAJ 


Mk 13,33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.Oto Słowo Pańskie.


29 listopada

"On też będzie umacniał was aż do końca." 1 Kor 1, 8a

Obserwując dzisiejszy świat, człowiek może dojść do wniosku, że wiara w Chrystusa to przeżytek, że to po prostu się nie opłaca. Ile razy widzieliśmy tych, którzy kłamią, oszukują, żyją rozwiąźle i mogłoby się wydawać dobrze im się wiedzie? Mają pieniądze, wysokie pozycje w społeczeństwie, władze i rozkosze i nic sobie nie robią z Przykazań Bożych. Może się zdarzyć w naszym życiu tak, że będziemy chcieli się poddać, zrezygnować,  pójść za światem, który nie patrzy na Boga. Zawsze wtedy pamiętajmy o słowach Chrystusa: "kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony". Na drodze naszego życia nie jesteśmy sami. On nas umacnia aż do końca. Jakie są moje motywacje pójścia za Chrystusem?
ks. Mieczysław Dusza SChr 

   źródło:

http://www.biblijni.pl/

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA  ADWENTU – 29.11.2020

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny Adwent.

2. RORATY to Msza św. poświęcona Matce Bożej  z którą przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. W poniedziałek i sobotę o godz. 18.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 7.00. Tradycyjnie zapraszamy z lampionami.

3. W tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Sakrament spowiedzi św. w piątek od godz. 16.30. Odwiedziny chorych przed świętami.

4. W sobotę o godz. 15.00  pierwsza grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania. Spotkanie dla wszystkich w poniedziałek o godz. 16.30

5. Poświęcone opłatki na wieczerzę wigilijną w kancelarii. Również z zachowaniem zaleceń sanitarnych, będą dostarczane do mieszkań przez przedstawicieli naszej parafii.

6. Wigilijne świece jako dzieło pomocy dzieciom do nabycia w zakrystii oraz w sklepie „Od i do” p. Mazur przy ul. J. Piłsudzkiego. Małe świece w cenie 8 zł a duże 20 zł.

7. Do nabycia „Gość Niedzielny” z kalendarzem na 2021 r.

8. W tygodniu do wieczności odeszli: + Władysław Stramski l. 91 oraz + Elżbieta Hebda l.76 – wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

 Na nowy tydzień  życzymy nadziei i ufności Bożej Opatrzności oraz wstawiennictwa św. Jadwigi Królowej i św. Andrzeja  Boboli. Szczególne życzenia dla solenizantów i jubilatów. Serdeczne Bóg zapłać za wszelką życzliwość i składane ofiary na prace w kościele.

 

                                                                     Duszpasterze


 

 
LISTOPAD  2020

 


BISKUP KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

DYSPENSA

W nawiązaniu do dyspensy z dnia 16 października 2020 r., znak: B23 - 26/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 27 grudnia 2020 r. i jednocześnie rozszerzam ją na wszystkich wiernych diecezji koszalińskokołobrzeskiej i inne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, gdy zwykle jest mniejsza ilość uczestników, ale zawsze z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.......więcej


Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego

dotyczące duszpasterstwa oraz zasad bezpieczeństwa

i higieny w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 .

1. Dyspensa.

W nawiązaniu do dyspensy z dnia 16 października 2020 r., znak: B23 - 26/20, mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z kanonami: 87 § 1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 27 grudnia 2020 r. i jednocześnie rozszerzam ją na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i inne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji.

2. Najnowsze wskazania władz państwowych dotyczące funkcjonowania kościołów.

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (dalej: rozporządzenie) proszę, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw zachować limity nałożone przez władze. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Wobec powyższego proszę przemyśleć zwiększenie liczby.

Mszy św. w parafiach w których jest to zasadne i możliwe. Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa. Szczególnie uwrażliwiam wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach......więcej


 

APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA CZAS ADWENTU

Dla ludzi wierz^cych kazdy Adwent jest czasem szczegolnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtorne przyjscie Zbawiciela na ziemię, a jednoczesnie przygotowania się do obchodow Uroczystosci Bozego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmienity wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się swiat. Zmieniił się cztowiek. Zmiany były tak glębokie, ze od narodzin Jezusa rozpoczęlismy liczyc czas.

W porownaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjgtkowy. Pandemia zmienila nasz codzienny sposob funkcjonowania, rowniez w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywoluje ona lęk i niepewnosc. W wielu juz zostawita trudne doswiadczenie choroby, a nawet smierci bliskiej osoby....więcej


 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r. Poz. 2091

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r.....zobacz


Dziękujemy za włączenie Parafialnego Zespołu Caritas w zbiórkę żywności „Tak, Pomagam!”. Dzięki pomocy i zaangażowaniu podczas tegorocznej edycji zebraliśmy blisko 4 tony żywności dla najbardziej potrzebujących w parafiach.

            W niedziele 15 listopada obchodzimy IV Światowy Dzień Ubogich, wraz z którym rozpoczynamy akcję „Torba Miłosierdzia”. Specjalnie przygotowane torby są rozdawane wśród parafian, którzy w ciągu tygodnia wypełniają je produktami z długim terminem ważności. Spakowane torby należy dostarczyć do parafii w następną niedziele

Udział w akcji prosimy zgłaszać pod numerem 728 402 970 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4 listopada 2020 roku.


  Słupski zakon sióstr Klarysek został dotknięty chorobą COVID-19. Biorąc pod uwagę specyfikę reguły życia sióstr i życie za klauzurą, zwracam się w imieniu Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka z prośbą o otocznie sióstr naszą pomocą i wspólną modlitwą. Wspólnota pozostaje w tym momencie w kwarantannie, a niektóre, zwłaszcza starsze siostry są w stanie ciężkim. Pozostańmy we wspólnocie z siostrami trwając na ufnej modlitwie przed Jezusem Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. 

Gdyby ktoś chciał w jakikolwiek sposób wesprzeć siostry, ks. kapelan Józef Kwieciński, który wraz z siostrami w klasztorze przebywa na kwarantannie,  pozostaje do dyspozycji. Przekazuję Jego numer telefonu: 604 254 349. 

Z zapewniem o modlitwie 

ks. Ł. Gąsiorowski 


 Chciałbym przypomnieć o apelu Biskupa Edwarda Dajczaka, dotyczącego adoracji Najświętszego Sakramentu w łączności z zakonem sióstr Klarysek w Słupsku. Pozostało jeszcze kilka dni do wypełnienia modlitwą. Wolne terminy w formularzu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1apdp1YwnxfhVJowAmn3krSJBrpO1ai-T4WSJTvmn11I/edit?usp=sharing 

Bóg zapłać wszystkim, którzy już podjęli się trudu modlitewnego czuwania.

APEL BISKUPA DIECEZJALNEGO

dotyczącego adoracji Najświętszego Sakramentu
w łączności z zakonem sióstr Klarysek w Słupsku.

Z poważaniem 

ks. Łukasz Gąsiorowski


"Zapałka nie ogrzeje"

Kochani w tym roku z powodu pandemii Akcja "Zapałka nie ogrzeje" trochę inaczej. W naszym Kościele od dnia 26.10. - 22.11.2020. będzie wystawiony koszyczek z zapałkami i puszka na ofiary.Nie będzie zbiórki na cmentarzu . Prosimy o wsparcie, nie zapominajmy o potrzebujących i bądźmy solidarni. Razem możemy więcej. Za wszystkie ofiary składamy Bóg zapłać. Trzymajmy się zdrowo i ogarniajmy modlitwą.

http://zapalkanieogrzeje.pl/


 Modlitewnika Żywego Różańca, który jesienią ukaże się nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek), członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Żywy Różaniec.

Rekolekcje odbędą się w koszalińskim CEF w następujących terminach:

1) 02-04 października 2020 r. oraz

2) 22-24 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie w piątek o 17:00 (Eucharystia) Zakończenie w niedzielę o 13:30 (obiad).

Koszt udziału 180 zł (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne).

Zapisy poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne: 94 340

98 00; kom. 723 609 800.

więcej


zr.jpgINTENCJE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 2020/2021......otwórz


Kochani , podajemy nr konta naszego Parafialnego Caritas, jeśli ktoś z Państwa, chciałby złożyć jakąkolwiek darowiznę na cele statutowe Caritasu, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać

konto nr: 09 1020 2847 0000 1302 0037 7085


 

Wraz z Pasterzem naszej Diecezji Bp Edwardem, z wielką troską o młodych całego Koszalina ale i całej naszej diecezji, serdecznie zapraszamy co miesiąc na czuwanie: „Młodzi w Duchu”. Startujemy 16 Października w dzień, w którym 40 lat temu cały świat usłyszał o wyborze Polaka kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Chcemy spotykać się w kościele pw. Ducha Świetego w Koszalinie, w którym modlił się i odprawiał Eucharystie Święty Jan Paweł II. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich młodych na spotkanie i tu nie chodzi o wiek ale przede wszystkim o młodość ducha. Wiec jak się czujesz młody duchem to czekamy na Ciebie!!! Każde spotkanie rozpoczynamy o godz 19:30 a będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim o godz 21:00.

 

Wielkie serdeczne Bóg zapłać za ogłoszenie i zaproszenie i już za obecność!

Ks. Piotr Kozłowski


UWAGA

W naszej diecezji posługuje trzech księży egzorcystów. W Pile w parafii pw. św. Rodziny egzorcystą jest ks. Andrzej Finc (nr telefonu do parafii 673 516 775). W Koszalinie posługują ks. Krzysztof Witwicki i ks. Radosław Siwiński. Można spotkać się z nimi w Domu Miłosierdzia Bożego. Przyjmują w każdy czwartek od godz. 9.00 do godz. 18.00 (nr telefonu do DMB 660 539 514).    

ks. Radosław Siwiński

koordynator dzieła nowej ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia

http://dommilosierdzia.pl

tel. 664 485 201


  IMPREZY i PIELGRZYMKI

 
 

 

Kościół pw. św. Jadwigi Królowej

INTENCJE MSZY ŚW. 30/11/2020 r. – 06/12/2020 r.

 "Świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni"

(por. 2Mch 12,44-45)

PONIEDZIAŁEK

18.00 - + Wojciech w 20r śm.

WTOREK

7.00 –

18.00 - + Natalia Czekawy

ŚRODA

7.00 –

18.00 – Odnowa w Duchu Św.

CZWARTEK

7.00 - + Zygmunt Budnicki i Józef i Maria Rawłuszewicz

18.00 - + Anna i Kazimierz Sielatyccy

PIĄTEK

7.00 –

18.00 - + Zygmunt Dawid i ++ z Rodziny

SOBOTA

15.00 – Sakrament Bierzmowania

17.00 - + Jerzy Ożóg w 30 dzień po śm.

18.00 – ŻYWY RÓŻANIEC

NIEDZIELA

7.30 - + Teofilę Arcisz w 7r. śm i ++ z Rodziców

9.00 - + Edward w 15 r śm, Zofia i Janusz Padewcy

11.30 - + Jan, Bolesław, Katarzyna, Tadeusz Sobczak, Zenon Krzysztof Owczarek, Michał Udycz i Władysław Tyma

17.00 - + Stanisław Szczepański w 10 r śm i Halina

 

 Modlimy się za naszych bliskich , którzy w tym tygodniu obchodzą rocznicę śmierci.

 

Ojcze nasz .., Zdrowaś Maryjo… , Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..

Kościół Filialny Bobrowo, p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 


 

 

 

 

 

Wielkanoc 2015

 

RÓŻNE FOTKI KRONIKA