Modlitwa o czystość serca

Kochani, pamiętajcie, że bez modlitwy czystość jest niemożliwa.
Trzeba uczyć się modlić codziennie się modląc.
Kto się będzie codziennie modlił, wyp
racuje sobie drogę do czystości.

3 razy Zdrowaś Mario.

Módlmy się: 

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Twojego Syna, Pana naszego. Amen.