14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża.

Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa

...