W dniu 22.03.2019r. o godz 17.00 Uczniowie, Nauczyciele Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie zaprezentowali  Drogę Krzyżową. Dzięki ich wykonaniu wspólne przeżywanie Misterium Męki Paśkiej mogło nabrać większego, głębszego znaczenia. Parafianie razem z odczuciami płynacymi z przekazu słowno muzycznego mogli doświadczyć wewnętrznych Rekolekcji Wielkopostnych. Serdecznie dziękuję w imieniu Całej Parafi za wspaniałą prezentacje Drogi Krzyżowej:

Uczniom

Nauczycielom

oraz

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie

sedeczne BÓG ZAPŁAĆ.