Podobanie się Bogu, ks. Bogdan Zbroja

Monika pochodzi z dobrego domu – otrzymała od rodziców dobre wychowanie. Nie mogli dać jej majątku, bo sami ledwie wiązali koniec z końcem. Moniki nie było stać na modne ubrania, świetne kosmetyki czy życie towarzyskie. Miała jednak w swoim życiu cel: chciała zostać KIMŚ. Dlatego uczyła się wiele godzin dziennie, miała najlepsze oceny w klasie, zdała maturę, ukończyła uniwersytet z wyróżnieniem. Dostała dobrze płatną pracę… Ale z tym życiem pełnym sukcesów powiązane było także inne szczęście. Otóż na studiach poznała Jacka – człowieka pochodzącego tak jak ona z niezbyt zamożnej rodziny, ale człowieka o wyjątkowo szlachetnym i dobrym sercu. Chodzili ze sobą całe studia, pomagali sobie i wspierali się w nauce. Po rozpoczęciu pracy przez Monikę postanowili założyć rodzinę. Jacek zaczął studia doktoranckie.

Dlaczego o tym mówię, co szczególnego było w ich życiu? Przecież wielu młodych ludzi ma taką albo podobną historię życia rodzinnego. Monika i Jacek to ludzie niezwykli. Monika starała się przypodobać Jackowi swym dobrym sercem, a Jacek Monice swą pracowitością......więcej

zobacz więcej   Iz 62, 1-5 Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana określą.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


1 Kor 12, 4-11 Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ 


2, 1-11 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.Oto Słowo Paańskie.

POSŁUCHAJ


16 stycznia

"Napełnijcie stągwie wodą". J 2, 7

Czasami mamy bardzo dużo pracy, innym razem o wiele mniej. Oczywiście nie zapominamy o odpoczynku, który też jest rodzajem zaangażowania. Moje działanie w danej sytuacji jest przejawem osobistej relacji z Bogiem i odpowiedzi na tę relację. ...skosztował wody, która stała się winem (J 2,9) – Bóg przemienia, dopełnia moje zaangażowanie, większe lub mniejsze. Na ile dostrzegam przemieniające działanie Boga w codzienności?
ks. Tomasz Pietrzak SChr

POSŁUCHAJ


http://www.biblijni.pl/