26 wrzesień 2021r (Rok B)

26 Nidzidela zwykła

Mądrość, ks. Bogdan Zbroja

Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry! Przyszliśmy dziś do kościoła, aby się pomodlić, aby przeżyć spotkanie z naszym Bogiem i Panem. Przyszliśmy także po to, aby umocnić się na drogę naszego życia, naszej codzienności. Jesteśmy bowiem ludźmi wierzącymi – Jezus Chrystus jest dla nas kimś ważnym.

Przypomnijmy słowa św. Jana, które przed chwilą usłyszeliśmy: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami” (Mk 9,38). Dostrzegamy tu postawę zazdrości. Nawet uczniowie Pańscy sądzili, że o Jezusie mogą mówić tylko oni. I w sumie każdy z nas pragnie mieć monopol na prawdę, na mądrość, na Jezusa.

zobacz więcejLb 11, 25-29 Nie zazdrościć darów Bożych

Czytanie z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.
Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im». Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha».Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Jk 5, 1-6 Niegodziwi bogacze

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Mk 9, 38-43. 45. 47-48 Zazdrość. Zgorszenie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jan powiedział do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie»..Oto Słowo Paańskie.

POSŁUCHAJ


26 września 2021

"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją." Mk 9, 43

Czasami potrzebujemy zrezygnować z dobytych rzeczy, których nadużywanie doprowadziło nas do zniewolenia. Potrzebujemy zachować umiar w korzystaniu ze wszystkich spraw doczesnych, jednakże w skrajnych sytuacjach jedynym wyjściem jest całkowite zrezygnowanie z pewnych rzeczy czy relacji. Alkoholik potrzebuje radykalnie uciąć picie alkohol, małżonek potrzebuje bezdyskusyjnie uciąć nieuporządkowaną relację z kochanką. Kiedyś miałem problem z nadużywaniem gier wideo. Nakładanie limitów nie pomagało. Problem zakończył się z chwilą wyjęcia CD z komputera i połamaniem płyty. Potrzebujemy postawić wszystko na jednej karcie, tj. być gotowym wiele poświęcić dla osiągnięcia zbawienia. Gwałtownicy zdobywają niebo (zob. Mt 11, 12).
Jaka grzeszna relacja potrzebuje dziś ucięcia w twoim życiu?

ks. Tomasz Ludwicki SChr

POSŁUCHAJ


http://www.biblijni.pl/