12.04.2019r po wieczornej mszy świętej odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla. Jak co roku wierni naszej parafii krocząc z krzyżem nad głowami ze śpiewem manifestowali swoją wiarę w zbawczą Mękę Zbawiciela.  Tradycją w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem upamiętniającym przejście Jezusa Chrystusa z krzyżem ulicami Jerozolimy z pretorium Piłata na Golgotę. Polega ono na rozważaniu męki Chrystusa w połączeniu z przejściem symbolicznej drogi wytyczonej 14 stacjami.

Wszystkim wiernym za udział  oraz przygotowanie naszej Drogi Krzyżowej  z całego serca dziękuje

Serdeczne Bóg Zapłać.