20.12.2020r Światło służby

Przynosimy Betlejemskie Światło Pokoju, które w tym roku dotarło do Polski już trzydziesty raz za pośrednictwem członków Związku Harcerstwa Polskiego. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy przed nami zaangażowali się w sztafetę Światła, bo dzięki ich działaniom, pomimo tegorocznych trudności, możemy cieszyć się jego blaskiem i przekazywać ten wyjątkowy płomień wszystkim, którzy go zapragną.

 Historia tej niezwykłej akcji sięga 1986 roku, kiedy to została zorganizowana      po raz pierwszy przez austriackie miasteczko Linz jako część charytatywnych działań bożonarodzeniowych. Od tego czasu, co roku jedna dziewczynka lub chłopiec z Austrii przybywali do Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, aby tam rozpocząć sztafetę światła, które przekazywane kolejnym skautom, nieprzerwanie od trzydziestu czterech lat na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia przemierza wsie, miasta, kraje, kontynenty i dociera do najdalszych zakątków świata, do ludzi otwartych na jego ideę. 

 Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje braterstwo, nadzieję, pokój, nowonarodzonego Chrystusa i właśnie takie przesłanie zanoszą harcerze do wszystkich miejsc, w których dzielą się Światłem. 

Tegoroczne wyjątkowe okoliczności wpłynęły na Sztafetę Światła. Rozpoczęła ją nie mieszkanka Austrii, a Betlejem – Wiktoria. Betlejemski Zlot dla harcerek i harcerzy odbył się w przestrzeni wirtualnej, a momenty przekazywania BŚP innym są bardziej kameralne, niż w ubiegłych latach. 

 Mamy wielką nadzieję, że dotrze do wszystkich, którzy zechcą je przyjąć. 

 W tym roku w Polsce hasło przewodnie akcji brzmi ,,Światło służby” ,aby podkreślić, jak duże znaczenie w harcerskim życiu ma pomoc bliźnim, służba.

 Cieszymy się, że możemy być częścią

Sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju

i podzielić się nim z WAMI.

Życzymy, aby zbliżające się Boże Narodzenie było czasem,

w którym nasze serca na nowo napełnią się

pokojem, radością, wiarą i nadzieją.

harcerki i harcerze drużyn
AZYMUT i PESTKI