14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża.

Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł

...

W dniu 21.08.2020rpodczas uroczystej Mszy Świętej pożegnaliśmy ks. Sławka Wikarego naszej parafii, który został

...