Wyjazd Ministrantów i Ministrantek w góry z ks. Jackiem