POZOSTAŁE INFORMACJE O NABOŻEŃSTWACH I MODLITWACH W RÓŻNE DNI TYGODNIA ...zobacz


Dojazd do parkingu kościelnego  od ośrodka zdrowia ulicą  Jana Pawła II


 

Wniebowstąpienie Pańskie (Benvenuto Tisi, 1520)

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia...... więcej
40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od 2004 r. w Polsce zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość obchodzona jest w przypadającą dzisiaj VII Niedzielę Wielkanocną. Zmiana podyktowana była chęcią umożliwienia udziału w uroczystościach większej liczbie wiernych. W Polsce w przeciwieństwie do wielu innych krajów ten dzień (czwartek) nie jest ustawowo wolny od pracy.

Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że Jezus Chrystus po 40. dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie stworzenia.

Samo określenie “Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: “Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.” (Dz 1, 9-12).......więcej


LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Umiłowani Siostry i Bracia!

1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat
18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano
i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji. W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa
i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto także zapytać o to,
co On dziś miałby nam do powiedzenia? Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 2020 roku? .....więcej 

0513-fatima_1.jpg


W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o odmawianie różańca.....więcej


dobry-pasterz-jezus-1024x683.jpgDziś w Niedzielę Dobrego Pasterza przypada 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał od 3 do 10 maja pod hasłem “Wielka Tajemnica Wiary”. Z tej okazji publikujemy statystyki dotyczące powołań kapłańskich oraz do życia zakonnego, ukazujące aktualne trendy w tej sferze.

Powołania na świecie

Na koniec 2018 roku w Kościele katolickim na całym świecie było 115 tys. 880 seminarzystów, a więc o ok. 2 proc. mniej niż było ich 2013 – 118 tys. 251. Liczby te podaje najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae), którego najnowsze wydanie przedstawiono 25 marca br. w Watykanie. Ukazuje się on zwykle co trzy lata i obejmuje dane na koniec roku poprzedzającego opracowanie nowego wydania, w tym wypadku 2018, w porównaniu z okresem sprzed 5 lat, a więc z roku 2013.

Watykański rocznik potwierdza utrzymującą się od wielu lat niekorzystną tendencję ogólnego spadku powołań kapłańskich i zakonnych, z kilkoma pozytywnymi wyjątkami, dotyczącymi przede wszystkim Afryki i niektórych krajów europejskich (do niedawna była to m.in. Polska) i Ameryki Łacińskiej...więcej


0503-krolowa_1.jpg

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
przeniesione na 02.05.2020r

2 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną. ...więcej


Orędzie na 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada on w niedzielę, 3 maja.

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 2020 r.
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
Słowa powołania

 Drodzy bracia i siostry!

4 sierpnia ubiegłego roku, w 160. rocznicę śmierci świętego Proboszcza z Ars, zechciałem wystosować List do kapłanów, którzy codziennie poświęcają swe życie powołaniu, jakie skierował do nich Pan, służąc Ludowi Bożemu.

Przy tej okazji wybrałem cztery kluczowe słowa – smutek, wdzięczność, odwaga i uwielbienie – by podziękować kapłanom i wesprzeć ich posługę. Uważam, że dziś, w 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, słowa te mogą zostać podjęte na nowo i skierowane do całego Ludu Bożego na tle fragmentu Ewangelii, który mówi nam o szczególnym doświadczeniu, które spotkało Jezusa i Piotra podczas burzliwej nocy nad jeziorem Tyberiadzkim (por. Mt 14, 22-36). ...więcej


Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego bezterminowo zawieszona

 

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego, przewidywana pierwotnie na 7 czerwca tego roku zostaje bezterminowo zawieszona - ogłosił dziś kard. Kazimierz Nycz. "Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie" - napisał w komunikacie metropolita warszawski.

Kardynał Nycz wyjaśnił, że decyzja została podyktowana dwoma względami: troską o zdrowie i życie ludzi oraz chęcią zapewnienia uczestnictwa w uroczystości wszystkim chętnym, zarówno z Polski jak i zagranicy. W obecnej sytuacji nie byłoby to możliwe... więcej


Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka ws. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2 (nr 6 z dnia 18.04.2020 r.) >>> zobacz <<<


 

Dzisiejsza Niedziela Bożego Miłosierdzia jest świętem patronalnym Caritas.

Dziękujemy za serce, prace i wolontariat  członkom naszego parafialnego Caritasu, Szkolnym Kołom Caritasu i ludziom dobrej woli.

Wszystkiego dobrego dla Was i Waszych bliskich!

i dziękujemy za Wasze zaangażowanie, wytrwałość, wrażliwość i dobroć.

Bóg zapłać.Ogłoszenia Duszpasterskie NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGONIEDZIELA WIELKANOCNA

Wielkanoc to nagły zwrot akcji w całej historii ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. Jezus zaskoczył wszystkich swoim powstaniem z grobu i powrotem do życia, czyli zmartwychwstaniem. Pozwólcie, by radość tego dnia przeniknęła do Waszego domu i do Waszych serc. Co prawda nie będzie zwyczajowego wyjścia do kościoła na Mszę św. Nie będzie procesji rezurekcyjnej z biciem dzwonów i przejmującym śpiewem na cześć Jezusa Zmartwychwstałego. Będzie mniej rodzinnych spotkań. Możecie jednak spotkać Jezusa, który chce wejść do Waszych domów, nawet mimo zamkniętych drzwi. Tak przyszedł do Wieczernika do swoich Apostołów i takie doświadczenie duchowe jest możliwe w Waszej rodzinie. Przy okazji śniadania wielkanocnego skorzystajcie z modlitwy błogosławieństwa stołu wielkanocnego, a po południu  znajdźcie chwilę na modlitwę za waszych krewnych, przyjaciół i znajomych. Przenieście się duchowo do Emaus, aby tam w towarzystwie zawiedzionych i smutnych uczniów doświadczyć prawdziwej radości Dnia Wielkanocnego, wynikającej ze spotkania Jezusa Zmartwychwstałego. 

Plik .pdf, ze względu na jego wielkość, dostępny jest tylko do ściągnięcia z portalu diecezji: http://www.diecezjakoszalin.pl/wielkitydzien2020


Stolica Apostolska proponuje dodatkowe wezwanie modlitwy wiernych ...WIELKI PIĄTEK

 

Krzyż, rozważanie Męki Pańskiej, pokuta i umartwienie oraz Grób Pański. To cztery rzeczywistości, które charakteryzują Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego. Warto zatrzymać się choć na chwilę o godz. 15:00, aby uczcić moment śmierci Jezusa. Wśród wielu propozycji na ten dzień można sięgnąć po nabożeństwo Drogi Krzyżowej (transmitowanej lub indywidualnie odprawionej). Można także wysłuchać Gorzkich żalów i duchowo uczestniczyć w Liturgii na cześć Męki Pańskiej. W obliczu niemożliwości pójścia do kościoła, proponujemy Wam przede wszystkim domową adorację Krzyża. Możecie celebrować ją w całości albo podzielić na dwa krótsze momenty w ciągu dnia lub wieczorem. Nie zapomnijcie też, że dzisiaj w duchu wynagrodzenia Jezusowi za Jego Mękę Kościół wzywa wszystkich do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do ścisłego postu, zgodnie z zasadami, których wyjaśnienie znajdziecie także w kolejnym tomiku Rytuału rodzinnego.


WIELKI CZWARTEK - DZIEŃ KAPŁANA

Życzymy Wam Drodzy Kapłani:

aby Boże Miłosierdzie promieniujące miłością i ufnością

zawsze Wam przewodniczyło w posłudze duszpasterskiej;

wszelkich darów Ducha Świętego,

aby uśmiech zawsze był na Waszej twarzy;

zdrowia w codziennym życiu kapłańskim;

życzliwości od parafian;

i aby Zmartwychwstały Chrystus zawsze Wam błogosławił

Szczęść Boże!

Parafialny Zespół Caritas


Wielki Czwartek 2020 - czy jest to dzień wolny od pracy i szkoły ...WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek Kościół gromadzi się na Mszę Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z Apostołami. Wspominamy ustanowienie Eucharystii, czyli Mszy św. oraz Komunii św., której tak bardzo nam w tym czasie pandemii brakuje. Jezus ustanowił również kapłaństwo i zostawił nam w geście obmycia nóg przykazanie braterskiej miłości. W tym roku nie będzie celebrowana poranna Msza Krzyżma w koszalińskiej katedrze. Nie będą również przygotowywane specjalne miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu (tzw. Ciemnice) w kościołach parafialnych. Zapraszamy Was jednak do wspólnej modlitwy w domu, która nie musi się ograniczać tylko do czasu transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej. I Wy możecie dzisiaj w waszych domach, przez proste gesty naśladować Jezusa. Jest na to dwojaki sposób. Po pierwsze zaplanujcie rodzinną wieczerzę, odmienną od tej w dzień powszedni. Natomiast jako modlitwę wieczorną  przeżyjcie wspólne modlitewne czuwanie i trwanie z Jezusem konającym w Ogrójcu. Będzie to Wam przypominać o tradycyjnej Ciemnicy. Zapraszamy Was do skorzystania z przygotowanego na ten dzień Rytuału rodzinnego.


 Msze św., nabożeństwa, modlitwy, rekolekcje ON-LINE z diecezji

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa, można łączyć się duchowo z różnymi miejscami w diecezji, w których sprawowane są Msze święte i nabożeństwa.

 MSZE NIEDZIELNE

- Koszalin, Katedra - godz. 10 (biskup) - www.dobremedia.org
-
Koszalin, Dom Miłosierdzia Bożego - godz. 11.00, 20.00 - www.dobremedia.org
-
Koszalin, Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika - godz. 12.00 - www.facebook.com/jozefrzemieslnikkoszalin
-
Kołobrzeg, Konkatedra - godz. 8.30, 10.00, 13.00, 19.00 - www.bazylika.kolobrzeg.pl/transmisja
-
Słupsk, Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP - godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 - www.swjozefslupsk.pl
-
Słupsk, Parafia pw. św. Jana Kantego - godz. 12.00 - www.facebook.com/jankantyslupsk/
-
Piła, Parafia pw. Świętej Rodziny - godz. 11 - www.facebook.com/ParafiaSwietejRodziny/
-
Skrzatusz, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej - godz. 12.00 - TV Asta Piła

- Polanów, Parafia pw. Krzyża Świętego - godz. 8.00, 11.00, 12.30 - http://polanow.net/kosciol-w-polanowie-live/
-
Trzcianka, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela - godz. 9.30 - Telewizja Lokalna Trzcianka

- Trzcianka, Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej - godz. 12.00 - Telewizja Lokalna Trzcianka

>>> więcej <<<
Komunia duchowa

 Szkoła modlitwy. Nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy świętej i przyjąć sakramentalną Komunię świętą. Zwłaszcza w przypadku osób chorych i starszych może się zdarzyć, że jedyną okazją do przyjęcia Pana Jezusa Eucharystycznego są wizyty kapłana w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca. Rodzi się wtedy w sercu tęsknota za Panem Jezusem – i ta tęsknota może stać się początkiem nowego doświadczenia Bożej bliskości.

Czym jest komunia duchowa?

Komunię duchową (communio spiri­tualis) najczęściej określa się jako wyraźne pragnienie otrzymania Komunii sakra­mentalnej i jej owoców, gdy jej rzeczy­wiste przyjęcie z różnych powodów jest fizycznie niemożliwe. Dokonuje się ona na płaszczyźnie ludzkiego serca, gotowego do przyjęcia Bożych darów...więcej


 ELEWACJA NASZEJ ŚWIĄTYNI

     

Znalezione obrazy dla zapytania kartka z kalendarza na dziś


  NASZE DZWONY
modlitwa za Diecezję kliknij figurkę 
 
 Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana zobacz...
Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa do jezusa króla
 

  Zobacz ciekawe strony:

  Znaleziony obraz
Znalezione obrazy dla zapytania 2brygada Znalezione obrazy dla zapytania Złocieniec
slide 1

DEON.pl