POZOSTAŁE INFORMACJE O NABOŻEŃSTWACH I MODLITWACH W RÓŻNE DNI TYGODNIA ...zobacz


UWAGA !!!

dojazd do parkingu kościelnego  od ośrodka zdrowia ulicą  Jana Pawła II


 

Święta AgataŚW. AGATA, DZIEWICA I MĘCZENNICA

Austriacki liturgista ks. Pius Parsch pisał, że św. Agata, której imię znaczy "dobra", należy do czterech wielkich dziewic męczennic Kościoła rzymskiego, których wspomnienia wypadają w czterech zimowych miesiącach. Są to: Cecylia (22 XI), Łucja - "świetlana" - (13 XII) na powitanie Bożego Narodzenia, Agnieszka - "czysta" (21 I) i wspomniana Agata - "dobra" - (5 II). Ich imiona umieszczono w Kanonie rzymskim, czyli w obecnej I Modlitwie eucharystycznej (Rok liturgiczny, t. 1, Poznań 1956).

Według tradycji Agata przyszła na świat w Katanii (miasto liczące dzisiaj ponad 400000 mieszkańców) na Sycylii ok. 235 roku jako córka arystokratycznej rodziny. Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Miała oznaczać się niezwykłą urodą, a namiestnik rzymski Sycylii ubiegał się o jej rękę. Agata jednakże odrzuciła jego propozycję i dlatego została najpierw oddana do domu rozpusty, gdzie jednak z Bożą pomocą ustrzegła swojej niewinności. Następnie poddano ją strasznym torturom, mianowicie rozszarpano i obcięto jej piersi. To wszystko jednakże nie odwiodło Agaty od wiary w Chrystusa, któremu poświęciła swoje życie. Męczennicę rzucono na rozpalone węgle i w ten sposób poniosła śmierć za wiarę w roku 251, za panowania rzymskiego cesarza Decjusza. Od razu chrześcijanie otoczyli jej grób wielką czcią, modląc się o wstawiennictwo Świętej. W rok po śmierci św. Agaty wybuchła Etna i rozpalona lawa zagrażała miastu. Mieszkańcy Katanii prosili św. Agatę o pomoc i posłużyli się jej welonem dla powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostało uratowane więcej...


 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej - Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej Gromnicznej, a od 1997 r. w tym dniu obchodzimy ustanowiony przez sługę Bożego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. więcej...


Sample"Aby kształtować przyszłość świata, musimy pogłębiać wiedzę o tym, co wydarzyło się 75 lat temu, w sercu Europy, i o czym nie przestają nam przypominać pozostający jeszcze przy życiu ocaleni z Holokaustu" - napisał Andrzej Duda. List prezydenta cztery dni przed rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau opublikowały dzienniki "Le Figaro", "Die Welt" i "Washington Post".

 

Prezydent Andrzej Duda wezwał w liście otwartym z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, by pamięć o Zagładzie nigdy nie umarła. "Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Nie wolno jej zniekształcać i instrumentalizować dla jakichkolwiek motywów" - podkreśla głowa państwa.

PRAWDA, KTÓRA NIE MOŻE UMRZEĆ. CAŁY LIST PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY


  Dzień Babci i Dzień Dziadka to rodzinne święta, będące wyrazem wdzięczności wnuków za obecność dziadków.W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka i 22 stycznia.

 

W te dwa dni okazujemy babciom i dziadkom wyjątkową wdzięczność za nauki, troskę, opiekę, a przede wszystkim za ich obecność. Mali wnukowie zapraszają dziadków na przedstawienia szkolne i wręczają laurki, a starsi składają życzenia, przynoszą kwiaty i upominki. Skąd się wzięły te tradycje?

W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka i 22 stycznia. W te święta wnuki mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony w wychowanie, za czas im poświęcony, za troskę, opiekę, zabawę i przekazaną wiedzę. Przedszkolaki i młodzi uczniowie przygotowują w szkołach przedstawienia dedykowane dziadkom, wykonują laurki, rysunki i inne prezenty. Starsi wnukowie składają dziadkom wizyty, wręczając upominki, wspominając dawne lata, oglądając zdjęcia i spędzając razem czas więcej...


 Chrzest Chrystusa w Jordanie NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.....więcej


W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w naszej parafii odbył się

III Konkurs Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Małemu”.

 

Znaleźli się chętni, którzy poświęcili swój czas, aby wspólnie z solistami śpiewać Małemu, nowonarodzonemu Jezusowi. Bo okres Bożego Narodzenia, to wyjątkowy czas, który jednoczy wszystkich ludzi. Oby trwał jak najdłużej… aż do przyszłego Bożego Narodzenia. Do rywalizacji w konkursie przystąpiło 10 osób i 2 zespoły podzielone na 5 kategorii.

W śpiewanie kolęd zaangażowali się również obserwatorzy Konkursu, a niektórzy  uczestniczyli w odgadywaniu zagadek religijnych. Za każdą dobrą odpowiedź nasz Aniołek wręczał słodką nagrodę. Były więc zagadki dla dzieci i dla dorosłych.

Szczególne wyróżnienie i nagrodę Grad Prix -  KORONĘ  otrzymała Maja Werner.

>>> WIĘCEJ <<<


   2020-01-15 Finał WOŚP w ZłocieńcuWOŚP W ZŁOCIEŃCU

 Już 28. raz charakterystyczne czerwone serduszka, kolorowe puszki i radosna muzyka zwiastują wielki “narodowy happening charytatywny”. W tym roku głównym celem zbiórki jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

W naszym mieście odbywają się imprezy, kwesty a na ulicach można spotkać wspaniałych otwartych na pomoc innym  ludzi dobrej woli, którzy zbierają by pomóc dzieciom. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać. Dzieciom i Młodzierzy podwójne dzięki za chrzęścijańską postawę pomocy bliskiemu i bycie wszędzie tam gdzie pomoc jest potrzebna.


  ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI

 Orszak Trzech Króli w Złocieńcu

Do podążającego za mędrcami rozśpiewanego orszaku dołączyła św. Jadwiga, patronka jednej ze złocienieckich parafii oraz opiekujący się miastem św. Andrzej Bobola.

Czwarty raz do świątecznego korowodu opasującego Polskę dołączyli mieszkańcy Złocieńca. Przemierzali miasto trasą łączącą obie złocienieckie parafie. Ich celem był żłóbek ustawiony w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Tam razem z królami pokłonili się nowo narodzonemu i pośpiewali. Swoją wersję historii narodzin Dzieciątka opowiedzieli też kolędnicy, oryginalni, bo nie najmłodsi, ale najstarsi. Jasełka przygotowali członkowie Związku Emerytów i Rencistów, a śpiew animowali studenci Uniwersytetu III wieku i zespół Cantabo ....więcej


 Znalezione obrazy dla zapytania uroczystość trzech króliUroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli

Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w III wieku. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem...więcej.


 Święta RodzinaŚwięto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny....więcej


Znalezione obrazy dla zapytania św szczepan Na przykład świadectwa św. Szczepana jako inspiracji do odnowy wspólnot chrześcijańskich powołanych do większej misyjności i docierających do osób na peryferiach egzystencjalnych i geograficznych wskazał papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 26 grudnia.

Franciszek zauważył, że potrafił on mówić o Jezusie słowami, a przede wszystkim swoim życiem i zachęcił do dostrzeżenia, że „chwała Niebios, która trwa na życie wieczne, nie polega na bogactwie i władzy, ale na miłości i darze z siebie” ... więcej.


Początki święta Bożego Narodzenia

Od kiedy Boże Narodzenie?

Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie znali święta Bożego Narodzenia. W odróżnieniu od Wielkanocy, obchodzone jest dopiero od IV w. Fakt ten jednak wcale nie oznacza, że nie czcili oni przyjścia Zbawiciela na ziemię. Była to dla nich bardzo ważna prawda chrześcijaństwa. Nie istniało jednak osobne święto. Uwaga była skupiona nie na samym dniu narodzenia, ale na całej niezwykłej tajemnicy wcielenia.

Tradycja, by narodzenie Jezusa wiązać z dniem 25 grudnia, pojawiła się na początku III w. Datę tę ("środa 25 grudnia") po raz pierwszy podaje św. Hipolit Rzymski. Nic nie wspomina jednak o święcie.... więcej


 Tradycje wigilijne – jak kiedyś wyglądała Wigilia?

Tradycje wigilijne to ślad po dawnych czasach, w których mocno splatały się praktyki pogańskie z wierzeniami chrześcijańskimi. Dlatego też czas Wigilii był wyjątkowo tajemniczy, długo się do niego przygotowywano i pilnowano, by nic nie zostało zaniedbane. Wszak ten dzień oznaczał nie tylko oczekiwanie na narodziny Dzieciątka, lecz także decydował o całym następnym roku!

Wigilijne przesądy

Dziewczyna, która tarła mak w Wigilię, mogła liczyć na szybkie zamążpójście, a ten, kto się umył w cebrzyku, do którego wrzucono pieniążek, miał być zdrowy i bogaty. W czasie wieczerzy należało spróbować wszystkich potraw, aby w ciągu roku kogoś nie omijały przyjemności. Na Pomorzu panował zwyczaj pojenia kogutów wódką w ramach podziękowania za całoroczne budzenie... więcej


 

 

W dniu 10.11.2019r  w kościele p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Złocieńcu, odbył się piękny koncert patriotyczny " Piękna nasza Polska cała" w wykonaniu chóru nauczycielskiego"Profvoices", w ramach obchodów 101 lecia odzyskania niepodległości. Koncert zainaugurował 15 lecie istnienia chóru.

 

 


Uroczystości w Złocieńcu. Święty Andrzej Bobola patronem miasta

Złocieniec od czwartku ma swojego patrona, to święty Andrzej Bobola. Stolica Apostolska wyraziła na to zgodę przychylając się do prośby mieszkańców i kapłanów miasta oraz biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej - Edwarda Dajczaka. Podczas uroczystości mieszkańcy i kapłani zawierzyli miasto swojemu patronowi licząc, że opieką obejmie wierzących i niewierzących, że połączy mieszkańców różnych poglądów.
 

Złocienieckie uroczystości rozpoczęły się modlitwą za ojczyznę, bo święty Andrzej Bobola patron Polski od dziś jest także opiekunem Złocieńca i jego mieszkańców..... więcej

 

GALERIA FOTO Z UROCZYSTOŚCI


 ELEWACJA NASZEJ ŚWIĄTYNI

     

Znalezione obrazy dla zapytania kartka z kalendarza na dziś


  NASZE DZWONY
modlitwa za Diecezję kliknij figurkę 
 
 Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana zobacz...
Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa do jezusa króla
 

  Zobacz ciekawe strony:

  Znaleziony obraz
Znalezione obrazy dla zapytania 2brygada Znalezione obrazy dla zapytania Złocieniec
slide 1

DEON.pl