Kościół pw. św. Jadwigi Królowej

INTENCJE MSZY ŚW. 13/08/2018r. – 19/08/2018r.

 

13/08/2018     poniedziałek

18:00 ++ Gustaw Szarłowski, Urszula Michalak i Józefę Chmielewską.

14/08/2018     wtorek

17:00 + Jadwiga Wujków (int. od córki Krystyny z Kanady).

18:00 ++ Stanisławę, Aleksander i Franciszek Kozak.

15/08/2018     środa

09:00 Za Ojczyznę.

11:30 ++ Irenę i Rodziców.

16/08/2018     czwartek

18:00 ++ Ryszard Krużyński, Władysław i Stanisław.

17/08/2018     piątek

18:00 ++ Józef Faron (17r.ś) i Bolesławę.

18/08/2018     sobota

18:00 + Marek Gregorkiewicz (int. od uczestników pogrzebu).

19:00 ++ Mieczysław Kabała, Jan i Stanisławę Zegan.

19/08/2018      Niedziela

07:30 ++ Piotr i Maria Raczkowscy, Anna Pryszlak.

09:00 + Rozalia.

11:30 ++ Witold (9r.ś), Tadeusz i zm. z Rodziny Lubowskich oraz Busztów.

 

 

 

"Świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni"

(por. 2Mch 12,44-45)

 

Modlimy się za naszych bliskich , którzy w tym tygodniu obchodzą rocznicę śmierci.

 

Ojcze nasz .., Zdrowaś Maryjo… , Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …..